חובת החברות 2020

חובת החברות 2020


האם אתה יכול לשמור סוד?

איזה תרגילים אתה אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?