ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณอยากกินอะไร?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

เลือกเครื่องดื่ม:

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

เลือกจุดหมาย:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?