ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบซื้ออะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

เลือกจุดหมาย:

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ: