Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn sẽ thích xem…?

Bạn thích điều nào nhất?

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn là _______.

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn sẽ chọn thứ gì?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích xem…

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích cái nào hơn?