2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Takot ka ba sa mga Aso?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang pinakainiinom mo?