2020 Friendship Dare


Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakainiinom mo?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang mas importante para sa'yo?