Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn có sợ chó không?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?