Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Bạn có sợ chó không?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?