Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang pipiliin mo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang palagi mong iniinom?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang paborito mong kulay?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?