Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang paborito mong kulay?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang iyong pipiliin?