Test Your Bond

Test Your Bond


Rasa senenganmu yaiku?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Film apa sing mbok senengi?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa sing mbok wedeni?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?