Test Your Bond

Test Your Bond


Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing bakal mbok pilih?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa panganan senenganmu?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing mbok wedeni?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?