Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Bạn thích ăn cái nào?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích ăn cái nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?